Měnící se tvář Afriky View larger

Měnící se tvář Afriky

Š314

New product

This product is no longer in stock

200,00 Kč tax incl.

Data sheet

AuthorNěmečková, Tereza
Year of publication2014
PublisherMetropolitan University Prague Press
ISBN978-80-87956-04-5

More info

Odborná kolektivní monografie s názvem Měnící se tvář Afriky vznikla jako výstup z výzkumného projektu s názvem Měnící se tvář Afriky: možnosti pro rozvoj obchodní spolupráce (RSMO/9/2013), realizovaného v roce 2013 v rámci podpory specifického výzkumu na Metropolitní univerzitě Praha. Hlavním řešitelem projektu byla studentka magisterského studia oboru Regionální studia a mezinárodní obchod na MUP Bc. Olga Šedivcová, pod odborným vedením doc. PhDr. Lenky Adamcové, CSc., a Ing. Terezy Němečkové, Ph.D., z katedry mezinárodního obchodu MUP.

Kniha dostala název Měnící se tvář Afriky. Důvody pro volbu názvu byly hlavně dva. Zaprvé se kniha zabývá ekonomickými a sociálně ekonomickými proměnami afrického regionu, ke kterým došlo v průběhu první dekády nového milénia (po roce 2000) a jejichž výsledky lze v současnosti pozorovat a také i postupně kvantifikovat. Díky oživení hospodářského růstu v mnoha afrických zemích se regionu jako celku podařilo zlepšit některé makroekonomické, ale i mikroekonomické ukazatele. Nebýt stále silného populačního růstu, podařilo by se (zřejmě) i výrazně snížit (alespoň statisticky) počet lidí žijících v chudobě, což je jeden z dlouhodobých a tíživých problémů tohoto regionu.

Zadruhé, s postupnými proměnami v regionu (či možná s rostoucím zájmem zahraničních investorů o některé perspektivní africké trhy) začala některá světová média již před pár lety označovat tento region za „nadějeplný“ (The Economist). Jiná si všimla rostoucí poptávky v regionu, a to nejen po spotřebním zboží, ale i po luxusních statcích (The African, The Forbes, BBC, Reuters aj.), další zase např. skutečnosti, že mobilním telefonem lze v některých afrických zemích už dnes platit snáze než třeba v New Yorku (The Economist). Touto optikou se ale na „černý kontinent“ česká média zatím nedívají. I když i v České republice se už objevují první vlaštovky. Například v MF Dnes vyšla 26. května 2014 speciální příloha věnovaná mobilním telefonům v rozvojovém světě, a zvláště v Africe. V létě 2014 se dokonce na stránkách časopisu Respekt objevila „výzva“ Tomáše Lindnera začít se konečně i v českých médiích dívat na africký region jinak. Obecně se ale česká média v souvislosti s Afrikou soustřeďují hlavně na konflikty či chudobu, ale pestrobarevnost či rozmanitost vývoje v tamních zemích opomíjejí. Tato kniha tak nejen zkoumá, jaké proměny se na africkém kontinentě v poslední dekádě odehrály, a snaží se definovat jejich hlavní příčiny a souvislosti, ale snaží se také umožnit svým čtenářům nahlédnout na tento rozmanitý kontinent jinou optikou, než která se po desetiletí v českých médiích i odborné literatuře prezentuje.