Krize politického stranictví a noví straničtí aktéři v české politice View larger

Krize politického stranictví a noví straničtí aktéři v české politice

W1, ZII

New product

150,00 Kč tax incl.

Data sheet

AuthorCharvát, Jakub; Just, Petr
Year of publication2016
PublisherMetropolitan University Prague Press
ISBN978-80-87956-47-2
Print run118 ks

More info

Předkládaná monografie se primárně zaměřuje na politické strany, které nadále zůstávají, navzdory řadě jejich nedostatků, klíčovými aktéry současné evropské politiky (přinejmenším ve smyslu demokratické reprezentace), jejich systém a jejich nedávný vývoj v České republice od počátku 90. let 20. století do současnosti. Jsou-li přitom výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PS PČR) z roku 2010 interpretovány jako zemětřesení, nabízí se vztahovat právě k těmto sněmovním volbám jako k jakémusi referenčnímu bodu předkládané studie. 

Jestliže mezi následky zemětřesení patří dlouhodobé či trvalé změny podoby a charakteru okolní krajiny, přímo se nabízí otázka, jak volební zemětřesení z roku 2010 změnilo českou stranickou a politickou krajinu a nakolik trvalá proměna jejího charakteru je. Jednou z ústředních otázek publikace proto je, v jaké míře a v jakých aspektech se výsledky voleb do PS PČR z let 2010 a 2013 liší od sněmovních voleb dřívějších. Předkládaná studie se proto věnuje detailní analýze povahy a intenzity změn (ve smyslu diskontinuity stranického uspořádání), které přineslo volební zemětřesení z roku 2010. Současně se publikace zaměřuje na zhodnocení, jestli se jednalo o změny jednorázové, či zda se nové trendy potvrdily i ve sněmovních volbách následujících (v roce 2013). Neboli jestli lze o sněmovních volbách z roku 2010 uvažovat jako o volbách přelomových (critical), zejména v důsledku případné nové dynamiky stranické soutěže, respektive změny stranického systému. Pro zodpovězení této výzkumné otázky přitom je jako výchozí využita Norrisové a Evansova (1999) analytická typologie voleb.