Právní ochrana grafických uživatelských rozhraní Zobrazit větší

Právní ochrana grafických uživatelských rozhraní

K2

New product

80,00 Kč s DPH

Parametry

AutorKotyková, Martina
Rok vydání2017
VydavatelMetropolitan University Prague Press
ISBN978-80-87956-69-4
Náklad100 ks

Popis

Kniha shrnuje  poznatky o jednotlivých možnostech právní ochrany grafického uživatelského rozhraní. Zobecněním konkrétních poznatků bylo dosaženo definování stručného přehledu, který uvádí, co jednotlivé formy právní ochrany na grafickém uživatelském rozhraní mohou chránit.

Z informací, které jsou v knize shromážděny, vyplývá, že právní normy ne vždy odpovídají realitě, např. zákonem definovaný pojem výrobek v zákoně o průmyslových vzorech by ve výčtu toho, co výrobek je, mohl obsahovat i grafické uživatelské rozhraní. Dále je v práci konstatováno, že pro osobu, která vytvořila grafické uživatelské rozhraní, neexistuje jednotný pojem. Tato osoba je v závislosti na aktuálně použitém zákonu nazývána různě: autor, původce, vynálezce, soutěžitel.

Grafická uživatelská rozhraní mohou být součástí vynálezů. Patentová ochrana může být udělena na vynález, který má technické účinky, nicméně vlastnosti grafického uživatelského rozhraní jako jsou uspořádání menu, chytré ovládání, způsob komunikace mezi zařízením a uživatelem za technický účinek pokládány nejsou. Patentová ochrana není pro funkcionalitu grafického uživatelského rozhraní možná. Patentem nelze chránit uspořádání menu, systém vnořování oken, intuitivní ovladatelnost, snadnou orientaci v menu, vzhled, četnost dialogů mezi zařízením a uživatelem, schopnost daného grafického uživatelského rozhraní navést uživatele k danému úkonu, optimalizaci komunikací mezi zařízením a uživatelem. Přestože výše uvedené vlastnosti grafického uživatelského rozhraní mohou mít za následek to, že je snížen požadavek na technický výkon počítače, jedná se o řetězec důsledků a tento řetězec se za technický účinek nepovažuje. Funkcionalita grafického uživatelského rozhraní není patentovatelná.

Grafické uživatelské rozhraní není považováno za počítačový program podle autorského zákona, není tedy možné grafické uživatelské rozhraní chránit ve stejném režimu jako počítačový program podle směrnice o ochraně počítačových programů. Technické funkce grafického uživatelského rozhraní nejsou autorskoprávně chráněny.

Jediným právním institutem, který lze použít na všechny vlastnosti grafického uživatelského rozhraní, a tedy i na jeho funkcionalitu, je nekalosoutěžní ochrana. Tato ochrana se ovšem týká nekalosoutěžního jednání soutěžitelů, které by se případně mohlo vztahovat ke grafickému uživatelskému rozhraní. Nekalosoutěžní ochrana je postavena na odpovědnostním principu. Jedná se o druh soukromoprávního deliktu, který zakládá relativní majetková práva působící mezi stranami sporu.

Neexistence přesné zákonné definice pojmu počítačový program činí zákonné normy flexibilní pro další technický vývoj.